Не ви съветваме да използвате тази услуга само ако се обяснявате в любов.

За всякакви други ситуации, когато различните езици са пречка в общуването, можете да се обърнете към нас. При делови срещи, бизнес съвещания, преговори, симпозиуми, конгреси, когато се събират хора, говорещи на повече от един език, нашите специалисти ще бъдат при вас, за да премахнат бариерите пред вашето общуване.

  • СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД – извършва се с техника – кабини, микрофони и слушалки. Това е превод, който се прави в момента на говоренето от двама преводачи за един език.
  • КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД – това е превод, който се извършва с изчакване. Този род преводи се използва най-вече по време на конференции, бизнес преговори, сключване на сделки и други.
  • ПРИДРУЖАВАНЕ – това е услуга, която предоставяме на нашите клиенти при осъществяване на контакти, при пътувания, работа с чужденци или всякакъв род ситуации, изискващи ползването на чужд език.
  • ТЕЛЕФОНЕН – когато връзката с вашия партньор не може да се осъществи лично и се налага да разговаряте по телефона, ние предлагаме преводач, който ще ви помогне при воденето на такъв разговор.