Преводът на всеки текст, без значение каква е неговата тематика и с коя сфера на дейност е свързан, трябва да отговаря максимално точно на оригинала и да ползва съответната професионална терминология.

Ние извършваме професионална проверка, тематично редактиране и коригиране, както на вече готови преведени текстове, така и на всеки превод, направен от нашите сътрудници. Екип от редактори – филолози и професионалисти от всички области на науката, техниката, правото, медицината, икономиката и много други проверяват всеки етап на превода и съобразяват текста не само с езиковата и граматична норма на съответния език, а и с професионалното и тематичното му съдържание.