При издаване на преводите екипът, изготвил превода, се съобразява изцяло с граматичните, пунктуационни и правописни правила на целевия език. Ние отделяме цялото необходимо време за проверка на всички параметри на зададения текст, за да може клиентът да получи точен и верен превод , отговарящ напълно на оригинала.