Нашата агенция работи вече осем години в областта на писмените и устни преводи. През това време никога не сме делили клиентите и поръчките си на малки и големи. За нас са важни всеки клиент и всяка поръчка.

Работим, както с частни клиенти, така и с утвърдени български и чужди фирми и предприятия, специализирани в производствената сфера или в сферата на услугите.

В областта на устните преводи извършваме услуги за различни институции, в това число и държавни, а също и за отделни лица.

Работим най-вече самостоятелно, но при нужда си сътрудничим успешно и с други преводачески агенции – български и чуждестранни.