Така работим ние

Ние не делим поръчките на малки и големи.

След като се свържете с нас, без значение дали ви трябва превод на обикновено писмо, или на учебник по антропология, ние започваме нашата работа.
Първият етап от нея е да се определят параметрите на текста – съдържание, специфика, терминология, обем, с което се занимава цял екип от мениджъри, преводачи, редактори и графични оформители.

След това се изготвя работен проект на превода, който преминава през различни етапи на контрол, включващи сверяване на точността на текста, редактиране и оформление според изискванията за съответния тип текст, както и използване на съответен софтуер.

В резултат на общите усилия на екипите ни вие получавате продукт с възможно най-добро качество, отговарящо на всички езикови и технически изисквания.