За „Planeta-translations“

Днес границите между държавите изчезват и единствената бариера, която затруднява общуването между хората, остава езиковата. Сега писменият и устният превод вече не са просто превод на документи или на някаква реч. Днес задачата на преводачите е не просто да предадат смисъла на даден текст, а да намерят общи точки между различни национални традиции, култури и ценности, да помогнат на хората от различни краища на света по – лесно да намират път един към друг.

Ние Ви Предлагаме

Направете запитване за превод сега!

Our Proven Process, Produces Results

1. Приемане

Ако имате нужда от превод, може да използвате електронната форма за запитване и заявка, да изпратите документите или текстовете по електронна поща или да ги донесете на място в офиса ни.

2. Планиране

Уточняват се параметрите на текста – съдържание, специфика, терминология, обем, оформление. Определя се приблизителната цена и времето, необходимо за направата на превода.

3. Превод

При нас работят опитни специалисти от цял свят с познания в различни области на науката. Всеки от тях превежда от родния си език, което гарантира точността и достоверността на превода.

4. Редактиране

Екип от филолози и професионалисти от различни области проверяват всеки аспект на превода и съобразяват текста не само с езиковата и граматична норма на съответния език, а и с професионалното и тематичното му съдържание.

5. Издаване

Вие получавате готовия превод точно в заявеното от вас време в офиса ни или на посочен от вас електронен адрес. Гарантираме Ви, че като качество ще имате точно това, което сте поискали, а и много повече.

We’re Here To Help Your Business Blast Off!

Through Creative Ideas, Innovation & Sheer Determination

Let’s Get Started!